Jouw auto en de Miljoenennota in 5 punten


Wat is de rekening die autorijders vanaf 2020 betalen? Diverse autobelastingen gaan er anders uitzien. Geen mens die daar natuurlijk de hele Miljoenennota op naleest. Daarom zetten wij de top 5 van belangrijkste punten voor je op een rij.

 

  1. Bijtelling elektrische auto’s omhoog

In 2020 wijzigt de bijtelling voor elektrische auto’s. Voor auto’s met een fossiele brandstof geldt een fiscale bijtelling van 22%. Voor alle volledig elektrische auto’s is dat 8% bijtelling voor een periode van 60 maanden. Voor elektrische auto’s boven de € 45.000,-, die tenaamgesteld worden in 2020, betaal je over de eerste € 45.000,- 8% bijtelling en 22% over het deel boven de € 45.000,.-. In de volksmond wordt dit surplus ook wel de ‘Tesla-taks’ genoemd.

  1. Steeds minder fiscale stimulering elektrische auto’s

De verwachting is dat tot 2025 de bijtelling op elektrische auto’s in stapjes naar 17% gaat. Het kabinet gaat er onder meer van uit dat in de toekomst minder stimulering per auto nodig is. Dat sluit aan bij de gedachte dat de huidige stimulering te veel geld kost.

  1. Vrijstellingen van belasting

De aanschafbelasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot. Per 1 juli 2020 geldt hiervoor een nieuwe meetmethode die brandstofverbruik en uitstoot koppelt aan de bpm: de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven ook in 2020 vrijgesteld van bpm. Deze bpm-vrijstelling wordt verlengd tot en met 2024. Ook de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor het bezit, wordt vastgesteld op basis van gewicht. Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven ook in 2020 vrijgesteld van mrb. Deze vrijstelling wordt verlengd tot en met 2024.

  1. Autobelastingen moeten veranderen volgens het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord maakt duidelijk dat het huidige systeem van autobelastingen moet veranderen. Nu worden bezit en gebruik van fossiele brandstoffen belast. Dat heeft geen toekomst meer. Belangrijk is dat de elektrische auto op termijn voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is. En dat iedereen die gebruikmaakt van de infrastructuur in redelijkheid bijdraagt aan de kosten. Betalen naar gebruik is daarbij een mogelijkheid.

  1. 100% emissieloze nieuwverkoop in 2030

Het kabinet streeft naar 100% emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s in 2030. Het gaat om en elektrische en waterstofauto’s. Deze auto’s hebben als voordeel dat ze bij het rijden geen broeikassen uitstoten en minder geluidsoverlast veroorzaken. De verwachting is dat elektrische personenauto’s rond 2025 concurrerend en goedkoper worden. En dat de laadinfrastructuur zich verder uitrolt. Het laden van je elektrische auto moet even makkelijk zijn als het opladen van je mobiele telefoon. Dat geldt ook voor het tanken van waterstof.