Duits onderzoek katalyseert CO2-discussie


Hoewel het Duitse snelwegennet – de fameuze Autobahn – op steeds meer delen een snelheidsbeperking kent, is het nog steeds één van de weinige plaatsen ter wereld waar u zo hard mag rijden als u zelf wilt. Dat de onbegrensde maximumsnelheid in Duitsland al een tijd onder druk staat, zal u niet verbazen. De twee argumenten die altijd aangehaald worden om dit soort maatregelen door te voeren zijn veiligheid en milieu.

En dus agendeerden ‘Die Grünen’ deze maand opnieuw de invoering van een algemene snelheidsbeperking op de Autobahn waar voortaan nog maximaal 130 km/u zou mogen worden gereden.
 
Onderzoek

De Duitse overheid liet hierop de invloed van een snelheidsbeperkingen op de CO2-uitstoot uitgebreid onderzoeken. De resultaten van het onafhankelijke onderzoek spraken echter niet in het voordeel van de invoer van een snelheidsbeperking. De conclusie was opmerkelijk: langzamer rijden is niet beter voor de uitstoot.

Bij een maximumsnelheid van 130 km/u zou er helemaal geen invloed zijn op de totale CO2-afgifte. Een snelheidsbeperking van 120 km/u levert wel een besparing in CO2-uitstoot op, zij het verwaarloosbaar. Bij maximaal 120 km/u zakt de totale CO2-uitstoot in Duitsland amper 0,27%.
 
The no’s have it

In de Bundestag werd het voorstel met een overweldigende meerderheid weggestemd. Vóór waren slechts 126 stemmers. De overige 498 parlementsleden waren tegen. Voorlopig blijft de Autobahn dus grotendeels ‘onbegrensd’. Het was overigens niet het enige voorstel van Die Grünen dat strandde. Dat gold ook voor hun voorstel om vanaf 2030 een maximumsnelheid van 30 km/u in de bebouwde kom in te voeren, iets waar ook verschillende actoren in België op aansturen. Net als een verbod op auto’s met een verbrandingsmotor.

De politiek gaat hiermee volgens de rechterlijke macht voorbij aan het feit dat hernieuwbare of synthetische brandstoffen een belangrijke, haalbare én betaalbare bijdrage kunnen leveren aan het verder schoner maken van onze omgevingslucht en het verminderen van de CO2-uitstoot. Wettelijke maatregelen lijken hier vooralsnog te kort door de bocht. Wordt ongetwijfeld vervolgd…